Just another WordPress.com site

Школа је образовно-васпитна установа у којој учитељи, наставници и професори, по унапред утврђеном плану и програму, преносе знања млађој генерацији.

 У зависности од врсте усмерења разликују се општеобразовне, стручне и специјализоване школе. Свако од ових усмерења се разликује по садржајима, методама и техникама рада. Према савременим схватањима, свака од наведених школа треба да пружи она знања која ће бити функционална у односу на будућу професију и могућу улогупојединца у животу и развоју заједнице. Према својој васпитној улози, школа се, после породице, сматра најважнијом институцијом у којој се одвија процессоцијализације. Из наведених разлога, постоји стална тежња да се у свим школама, поред педагога и психолога ангажује и социјални радник.

Према врсти финансирања односно власништва школе могу бити: државне и приватне. Без обзира на власништво односно финансирање школе морају бити у складу са законском регулативом државе у којој се налазе.

Према нивоу образовања, које пружају, школе се деле на:

  • Основне школе
  • Средње школе
  • Високе школе.

 

Преузето са сајта wikipedia.org

Радим са децом ометеном у развоју, па бих желео да поделимо искуства (ако их имате). Да ли су овој држави потребне такве школе, јер очито не постоји стратегија развоја школа?

 

 

Облак ознака